Styrelsen

  • Christian Andersson (Ordförande) 
  • Bo Lagerroos (Viceordförande)
  • Hilkka Suominen (Sekreterare)
  • Frej Lindroos
  • Birgit Cronwall
  • Ben Westerlund
  • Gunilla Nordlund
  • Maria Andersson

Ytterligare information och uppgifter: Styrelsen 2015 (pdf)

© Christian Andersson 2015