Styrelsen

  • Bo Lagerroos (Ordförande)
  • Christian Andersson (Viceordförande & tf sekreterare)
  • Hilkka Suominen
  • Frej Lindroos
  • Gunilla Nordlund
  • Maria Andersson
6© Christian Andersson 2015