Vad som är aktuellt i föreningen

Pargas Invalider har fått ärva Sven-Olof “Svenno” Isakssons
fina veteranmotorcykel. Den förvaras nu på ett privat
museum i Salo.

Det snaste medlemsbreven:

Medlemsbrev 3/2015 (pdf)

© Christian Andersson 2015